Gửi cậu em trai lém lỉnh, ngày em 18!

27/06/2011 03:02
Nhờ có em mà chị được vào đội bóng nữ của trường. Nhờ có em mà chị không biết mình không sợ mấy con sâu, con giun bọn con trai hay dùng để trêu con gái...