Sài Gòn luôn kiên cường, mạnh mẽ!

02/09/2021 06:39
GDVN- “Trong hoàn cảnh dịch bệnh, nhiều người đã nén thương đau, tiếp tục giữ vững tinh thần chiến đấu, mang tình yêu thương đến với mọi người”, Đức tâm sự.