Nghiêm túc thượng tôn pháp luật

11/01/2020 06:22
(GDVN) - Nhìn rộng hơn ra xã hội, chúng ta thấy có những người miệng luôn yêu cầu phải “thượng tôn pháp luật”, nhưng lại không thực sự tôn trọng pháp luật,.

Kẻ ăn ốc, người đổ vỏ

01/05/2019 07:29
(GDVN) - Chấm Văn, ngán nhất là chữ viết thí sinh nhưng chán hơn là chuyện “nhỏ to, nhờ vả” của “cán bộ”.

“Chờ đợi” - Nghệ thuật thứ 8

08/12/2018 07:04
(GDVN) - Từ nghị quyết đến nghị định, từ lời nói đến việc làm luôn có một khoảng cách “rất dài và rất xa”. Nước Việt có nên hình thành “Nghệ thuật thứ 8” là “Chờ đợi”?

Ai đang "chống lưng" cho ông Nguyễn Văn Đệ?

02/08/2016 08:17
(GDVN) - Thanh Hóa luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nhưng không đánh đổi lợi ích chung lấy lợi nhuận không chính đáng. "Bầu" Đệ cũng không nằm ngoài khuôn khổ đó.