Biển Đông: Trò vu cáo hèn hạ, bỉ ổi của "giới diều hâu Trung Quốc"

23/07/2012 07:12
(GDVN) - "Bên cạnh dòng chảy chính đó, ở Trung Quốc thời nào cũng có lắm kẻ nóng đầu, hung hăng, hiếu chiến một cách mù quáng. Họ ngỡ rằng, với sức mạnh kinh tế, tiềm lực quân sự vượt trội, Trung Quốc có quyền bắt người khác, nhất là các quốc gia yếu hơn, phải vâng phục, ai không chịu thì đánh!"