Vua Lê Thánh Tông vui Tết với dân

28/01/2017 00:31
(GDVN) - Trong thời gian trị vì, nhất là vào dịp đón xuân mới, Lê Thánh Tông đã nhiều lần vi hành để vui Tết cùng nhân dân.