Công nghệ thay đổi nhanh như là viễn tưởng

02/05/2017 08:19
(GDVN) - Sắp tới, phần lớn công việc cơ xưởng sẽ được thực hiện bởi robot nên sẽ không có nhiều công việc lao động chân tay vì mọi thứ sẽ được tự động hoá hoàn toàn.