Xoài, măng cụt Trung Quốc được gắn mác "made in Việt Nam"

02/07/2013 14:08
Thời điểm này là chính vụ của nhiều loại hoa quả: Xoài, măng cụt, thanh long... Điều đáng nói là trong khi trái cây nội bày bán đầy chợ thì nhiều loại trái cây Trung Quốc vẫn điềm nhiên đề “hàng trong nước”, còn chất lượng an toàn thực phẩm ít được quan tâm