Nhà giàu rèn dạy con như thế nào?

14/03/2012 11:00
Có nhiều gia đình bố mẹ không có thời gian chăm sóc, giao lưu, dạy dỗ con cái, dẫn đến việc con cái chán chường, đàn đúm bạn bè ăn chơi hư hỏng.