Trung Quốc nuôi mộng xây dựng "Con đường tơ lụa" ở Biển Đông với ASEAN

07/10/2013 06:32
(GDVN) - Chừng nào Trung Quốc còn trì hoãn COC, chừng nào còn cái gọi là đường lưỡi bò phi pháp tham vọng chiếm 85% diện tích Biển Đông thì chừng có chưa thể có các hoạt động hợp tác hay cái gọi là "Con đường tơ lụa" như Bắc Kinh đang theo đuổi hòng hiện thực hóa âm mưu đường lưỡi bò.