Cục vàng tạ rưỡi của anh!

21/12/2011 15:31 (Sưu tầm)
(GDVN) - Nửa đêm có tiếng gõ cửa.  

Ông chủ nhà cẩn thận không mở cửa mà chỉ hỏi:

- Ai đó?

- Cướp đây.

- Muốn gì?

- 15 cây vàng.

- Một tạ rưỡi được không?

- Không đùa, nếu “câu giờ” thì cả ngôi nhà này sẽ bị thiêu trụi đấy.

- Tôi không đùa. Một tạ rưỡi vàng có được không?

- Vậy thì mang ra đây.

Ông chủ nhà quay sang vợ:

- Em yêu, cục vàng của anh, ra nói chuyện với họ đi.

(Sưu tầm)