Lấy ở đâu ra mà lắm... bão thế!

16/12/2011 00:01 (Sưu tầm)
(GDVN) - Thuyền trưởng hỏi thi một thí sinh của trường hàng hải:

- Nếu cơn bão đến từ phía bên phải con tàu thì anh sẽ làm gì ?

- Tôi sẽ thả neo.

- Từ phía mũi tàu?

- Tôi thả neo thứ hai.

- Từ phía đuôi tàu?

- Tôi thả cái neo nữa.

- Anh lấy ở đâu ra nhiều neo thế?

- Thế thưa thầy lấy ở đâu ra mà nhiều bão như vậy?

(Sưu tầm)