Ảnh cập nhật diễn tập đặc nhiệm thủy quân lục chiến Trung - Thái

16/05/2012 14:36 Hồng Thủy (nguồn Sina)
(GDVN) - Diễn tập chung "Đột kích màu lam - 2012" giữa lực lượng đặc nhiệm thủy quân lục chiến Trung Quốc và Thái Lan diễn ra tại Trạm Giang, Quảng Đông, Trung Quốc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Ngoài những nội dung khoa mục diễn tập chung và giao lưu võ thuật, bắn súng và chiến thuật đặc nhiệm cũng được hai bên đưa vào nội dung diễn tập chung.
Binh sĩ đặc nhiệm thủy quân lục chiến Trung - Thái giao lưu bắn súng
Cùng xem kết quả
Đặc nhiệm vượt tường cao
Cùng thực hiện các động tác chiến thuật đặc nhiệm
Vượt tường cao dựng đứng
Giao lưu võ thuật đặc nhiệm
Đặc nhiệm đột kích mục tiêu
Đặc nhiệm đột kích mục tiêu
Hồng Thủy (nguồn Sina)