Ảnh: Xe tăng bắc cầu Panzerschnellbrücke 2 của Đức - Hà Lan

04/10/2012 07:24 Lê Dũng (nguồn: tanknut)
(GDVN) - Xe tăng bắc cầu Panzerschnellbrücke 2 là trang bị cơ động hạng nặng dành cho lực lượng công binh của Lục quân được nghiên cứu và sản xuất bởi 1 tập đoàn liên doanh giữa Đức và Hà Lan. Đây là phương tiên chuyên dụng đang được quân đội Đức và Hà Lan sử dụng cho các chiến dịch di chuyển khẩn cấp, đặc biệt trong điều kiện đêm tối, không có cầu cố định.
Xe tăng bắc cầu Panzerschnellbrücke 2
Xe tăng bắc cầu Panzerschnellbrücke 2
Xe tăng bắc cầu Panzerschnellbrücke 2
Xe tăng bắc cầu Panzerschnellbrücke 2
Xe tăng bắc cầu Panzerschnellbrücke 2
Xe tăng bắc cầu Panzerschnellbrücke 2
Xe tăng bắc cầu Panzerschnellbrücke 2
Xe tăng bắc cầu Panzerschnellbrücke 2
Xe tăng bắc cầu Panzerschnellbrücke 2
Xe tăng bắc cầu Panzerschnellbrücke 2
Xe tăng bắc cầu Panzerschnellbrücke 2
Xe tăng bắc cầu Panzerschnellbrücke 2
Xe tăng bắc cầu Panzerschnellbrücke 2
Lê Dũng (nguồn: tanknut)