Biên chế tổ chức của lữ đoàn tên lửa mặt đất 9K72 của Nga (P2)

02/09/2012 06:05 Nguồn: Quân sử Việt Nam
(GDVN) - Lữ đoàn tên lửa mặt trận (фронтовая ракетная бригада) là đơn vị dự bị hoả lực cho các quân khu của Liên xô. Từ năm 1978 về sau, một lữ đoàn tên lửa mặt trận được trang bị tổ hợp tên lửa 9K72 Elbrus có biên chế tổ chức trong thời chiến/thời bình như sau:
Trận địa đã được triển khai của một đại đội hỏa lực thuộc Lữ đoàn tên lửa mặt trận số 35 Quân khu cận Capatsk vùng Tây Úc cơ ren Liên xô (ảnh: danh mục ảnh của Alexandr tại militaryrussia.ru)

Cơ quan bộ tư lệnh lữ đoàn gồm 4 phòng (tham mưu, hậu cần, chính trị và kĩ thuật) và các đơn vị trực thuộc sau:

- Đại đội chỉ huy (Батарея управления) gồm các trung đội (vô tuyến điện sóng ngắn, vô tuyến điện sóng trung, vô tuyến điện tiếp sức, hữu tuyến điện và vệ binh);

- Đại đội khí tượng (Метеорологическая батарея) gồm 3 trung đội khí tượng trực thuộc;

- Đại đội sửa chữa và hiệu chỉnh (Батарея ремонта и регламента) gồm 2 trung đội (sửa chữa đạn và sửa chữa xe phóng), 1 ban hiệu chỉnh và 1 xưởng sửa chữa khí tài thông tin liên lạc;

- 3 Tiểu đoàn tên lửa trực thuộc (Отдельный ракетный дивизион). Mỗi tiểu đoàn hoả lực có 1 ban chỉ huy tiểu đoàn (1 tiểu đoàn trưởng, 1 phó tiểu đoàn trưởng chính trị, 1 phó tiểu đoàn trưởng kĩ thuật và các trợ lí), 1 đại đội chỉ huy (ban tính toán phần tử phóng, ban phòng xạ hoá và trung đội thông tin), 3 đại đội hoả lực (với mỗi đại đội có 1 trung đội điều khiển và 2 trung đội xe phóng), 1 đại đội kĩ thuật (1 trung đội chuyên chở nạp liệu và 1 trung đội lắp ráp đạn), 1 trung đội cung ứng vật tư, 1 trung đội hậu cần và 1 trạm xá;
 
- Đại đội công binh (Инженерно-саперная рота) với 3 trung đội công binh trực thuộc;

- Trung đội phòng xạ hoá (Взвод РХР);

- Trung đội xe máy (Автомобильный взвод);

- Trung đội tiếp phẩm (Хозяйственный взвод);

- Bệnh xá lữ đoàn (Медицинский пункт бригады);

- Phòng truyền thống và hội trường lữ đoàn (Оркестр бригады)

- Bộ tư lệnh lữ đoàn có trung đội vệ binh thuộc Đại đội chỉ huy trong cả thời chiến lẫn thời bình;

- Trong thời chiến, lữ đoàn bỏ cụm phòng truyền thống và hội trường.

Nguồn: Quân sử Việt Nam