Cảnh huấn luyện chó của cảnh sát vũ trang Giang Tô, Trung Quốc

18/10/2011 14:08 Lê Dũng (theo mil.xinhuanet.com)
(GDVN) - Một số hình ảnh ghi lại cảnh huấn luyện chó nghiệp vụ của cảnh sát vũ trang của tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc.
Lê Dũng (theo mil.xinhuanet.com)