Các binh sỹ trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) đang có mặt trên Đại Tây Dương hôm 28/3/2012.
Xe thiết giáp lội nước đang xuất phát từ tàu đổ bộ USS Comstock (LSD 45) có mặt trên Thái Bình Dương hôm 27/3/2012.
Xe thiết giáp lội nước đang xuất phát từ tàu đổ bộ USS Comstock (LSD 45) có mặt trên Thái Bình Dương hôm 27/3/2012.
Tàu đổ bộ USS New York (LPD 21) đang thả xe chiến đấu lội nước trên bờ biển Đại Tây Dương hôm 29/3/2012.
Trên boong tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) đang có mặt trên Đại Tây Dương hôm 29/3/2012.
Một binh sỹ đang đứng quan sát trên boong tàu đổ bộ USS New York (LPD 21) tại thành phố MOREHEAD hôm 28/3/2012
Xe chiến đấu đang được rửa trên tàu đổ bộ USS New York (LPD 21) tại thành phố MOREHEAD hôm 28/9/2012
Trên boong tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) ở Đại Tây Dương hôm 28/3/2012
Trên boong tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) ở Đại Tây Dương hôm 28/3/2012
Trên boong tàu sân bat USS Enterprise (CVN 65) ở thành phố PIRAEUS, Hy Lạp hôm 28/3
Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) trên Đại Tây Dương hôm 28/3/2012
Lê Mai (theo AP)
Đang tải tin...