Chiều nay, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ

(GDVN) – Chiều nay, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng CP, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
(GDVN) – Chiều nay, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng CP, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
 
Trước đó, cuối phiên họp chiều 25/7, tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 đề cử Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII được giới thiệu vào danh sách bầu cử phó chủ tịch nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII được giới thiệu vào danh sách bầu cử Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; ông Trương Hòa Bình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII được giới thiệu vào danh sách bầu cử Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ khóa XIII; ông Nguyễn Hòa Bình Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi được giới thiệu vào danh sách bầu cử Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ khóa XIII.
 
Theo nghị trình, vào buổi sáng, các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về dự kiến nhân sự. Buổi chiều, Ủy ban thường vụ Quốc hội họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 
Chủ tịch Quốc hội thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 
Chủ tịch nước báo cáo về việc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.
 
Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 
Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.
 
 {iarelatednews articleid='8600,8594,8545,8546,8444,8422,8423,8397,8374,8308,7626,8262,8292,8244,8214,8219'} 
 
B.T
 
 

alt

Đang tải tin...