Chùm ảnh: Lính trinh sát Việt Nam huấn luyện đêm

29/08/2012 12:22 Theo QĐND
Trang bị gọn nhẹ, cánh lính trinh sát đặc nhiệm như có cánh xuất thần vượt qua mọi điều kiện vật cản. Tiến đến đâu dấu vết được xóa ngay đến đó. Từ đu dây đến leo cột, leo dây chống sét, leo ống thoát nước v.v… tất cả như những chú sóc linh hoạt và nhanh nhạy. Bằng những thế võ điêu luyện, lính trinh sát đã hạ gục từng tên để tiến vào giải thoát con tin (một tình huống được đặt ra trong quá trình luyện tập).
Quán triệt nhiệm vụ trước buổi huấn luyện đêm
Tiếp cận hàng rào thép gai
Vượt qua hàng rào thép gai
Dò gỡ mìn
Tiếp cận ngôi nhà cao giam giữ con tin từ trên không
Tiếp cận mục tiêu bằng dây chống sét
Vượt qua tường cao
Tiếp cận mục tiêu từ dưới đất
Nhẹ nhàng tiếp cận mục tiêu
Tiến vào giải thoát con tin
Theo QĐND