Có gì tại bảo tàng của Hải quân của Trung Quốc?

03/10/2011 13:03 Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Bảo tàng của Hải quân Trung Quốc tọa lạc trên địa bàn thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Đây là nơi lưu giữ hàng ngàn hình ảnh, hiện vật, các loại vũ khí, phương tiện gắn với lịch sử hình thành của Hải quân PLA.
Lê Dũng (theo Mil)