Dấu mốc trọng đại 88 năm Đảng Cộng sản Việt Nam

03/02/2018 08:59 Theo TTXVN
(GDVN) - Thực tiễn của Cách mạng Việt Nam trong suốt 88 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của chúng ta.

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 88 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Theo TTXVN