Đề án quy hoạch báo chí... "nhạy cảm" và "phức tạp"

26/04/2015 08:16 Ngọc Quang
(GDVN) - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - ông Nguyễn Bắc Son đã nhắc đi nhắc lại vấn đề này trong cuộc họp báo Chính phủ chiều 25/4.

Vấn đề đã được đặt ra tại cuộc họp báo như sau: Bộ Chính trị đã thông qua đề án quy hoạch báo chí lần cuối. Những người làm báo rất quan tâm tới đề án này nhưng đến nay chưa được nhìn thấy. 

Cách đây 2 hôm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn có nói Bộ sẽ sớm trong tuần tới trình Thủ tướng quyết định ban hành việc thực hiện đề án này.

Vì sao đề án này không được công khai, lấy ý kiến của đối tượng bị tác động theo đúng quy trình của pháp luật về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật?

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết, quy hoạch báo chí là nhiệm vụ chức năng theo Điều 17 của Luật Báo chí. Theo đó, cơ quan quản lý Nhà nước sẽ ban hành các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về báo chí.

"Việc triển khai nhiệm vụ này là một nhiệm vụ rất quan trọng của Chính phủ. Như chúng ta đã biết, việc triển khai đã bắt đầu cách đây 9 năm. Sau đó có một thời gian, chúng ta dừng lại.

Gần đây, Thủ tướng Chính phủ quyết định sẽ triển khai quy hoạch báo chí. Đây là một quy hoạch rất nhạy cảm, phức tạp, liên quan, ảnh hưởng tới nhiều tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các cơ quan báo chí trong cả nước", Bộ trưởng Son thông tin.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trả lời tại buổi họp báo Chính phủ cuối giờ chiều ngày 25/5. ảnh: Ngọc Quang.

Việt Nam hiện có 838 cơ quan báo chí, gồm các loại hình báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử.

Và theo Bộ trưởng Son: "Thế giới nói rằng chúng ta không tự do báo chí, nhưng chắc chắn chúng ta là một trong những nước rất tự do báo chí. Bởi vì chúng ta có tất cả các loại hình báo chí, dành cho tất cả các lứa tuổi, từ Trung ương tới địa phương, các bộ, ngành. Các nước khác chưa chắc có nhiều đài truyền hình như Việt Nam chúng ta.

Hiện nay, chúng ta có hơn 300 kênh phát thanh, truyền hình để phục vụ cho người dân. Có thể nói đó là một nguồn lực rất lớn. Chưa chắc tất cả chúng ta ngồi đây đã xem được hết các chương trình truyền hình đó. Ngoài báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử, truyền thông xã hội cũng cung cấp thông tin rất lớn cho người dân".

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, vào tháng 7/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình dự thảo lên Chính phủ. Ngày 25/11, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã họp và cho ý kiến vào dự thảo, xác định đây là một văn bản theo quyết định, tức là văn bản cá biệt.

"Chính vì vậy, Thủ tướng đã chỉ đạo lấy ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan chủ quản, các tỉnh, thành phố, thậm chí gửi cả văn bản để lấy ý kiến về các phương án. Thủ tướng Chính phủ có thông báo số 437 ngày 5/12 kết luận cuộc họp cho ý kiến về đề án quy hoạch báo chí toàn quốc đến 2020.

Tuy nhiên, đây là văn bản quy phạm pháp luật cá biệt nên Thủ tướng Chính phủ không chỉ đạo là lấy ý kiến tất cả các cơ quan báo chí. Trong kết luận của Bộ Chính trị cũng không có yêu cầu Chính phủ lấy ý kiến của tất cả các đối tượng", ông Son cho biết.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng cho biết, Chính phủ đã trình Bộ Chính trị 2 lần đề án này:

Lần thứ nhất vào ngày 25/4/2014, Bộ Chính trị có ý kiến bằng văn bản 7959 ngày 23/5 thông báo kết luận đánh giá những điểm được và chưa được của quy hoạch báo chí này, yêu cầu Ban cán sự Đảng Chính phủ hoàn chỉnh để xem xét tiếp.

Lần thứ hai, Bộ chính trị xem xét đề án vào ngày 7/11/2014. Thấy rằng quy hoạch báo chí toàn quốc là vấn đề lớn, rất nhạy cảm, cấp bách và có tác động, ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực, cơ quan, địa phương và đối tượng nên Bộ Chính trị yêu cầu Ban cán sự Đảng Chính phủ trình ra kỳ họp Trung ương 10.

"Trong Trung ương đã có trên 100 ý kiến đóng góp về vấn đề này, cơ bản là nhất trí với các nội dung, mục tiêu, yêu cầu quan điểm và các định hướng trong quá trình quy hoạch báo chí.

Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự Đảng Chính phủ tiếp thu ý kiến Trung ương, hoàn thiện đề án trình Bộ Chính trị xem xét quyết định và triển khai thực hiện. Tất cả các chi bộ của chúng ta đã được quán triệt kết quả, nội dung kỳ họp Trung ương 10, trong đó có nội dung thứ 9 về đề án quy hoạch phát triển báo chí Việt Nam đến năm 2025.

Như vậy, tất cả các chi bộ, tất cả đối tượng đều được quán triệt nội dung, quan điểm và định hướng công tác quy hoạch báo chí".

Cuối cùng, ông Son cho hay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang hoàn chỉnh những vấn đề còn lại theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Chính phủ. Ban cán sự Đảng Chính phủ xem xét lần cuối trước khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Ngọc Quang