Đề cử ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng Chính phủ

25/07/2011 08:36
(GDVN)- Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII được giới thiệu vào danh sách bầu cử Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII

(GDVN) - Ngay sau khi nhậm chức Chủ tịch nước khóa XIII, ông Trương Tấn Sang đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu các chức vụ: Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ khóa XIII.

Theo tờ trình, bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII được giới thiệu vào danh sách bầu cử phó chủ tịch nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII được giới thiệu vào danh sách bầu cử Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; ông Trương Hòa Bình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII được giới thiệu vào danh sách bầu cử Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ khóa XIII; ông Nguyễn Hòa Bình Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi được giới thiệu vào danh sách bầu cử Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ khóa XIII.

Tư Khương

{iarelatednews articleid='8397,8374,8333,8336,8308,8214,8136,8051'}

alt