“Đồng chí Tổng Bí thư tái đắc cử là tín hiệu rất vui về phòng chống tham nhũng”

01/02/2021 06:29 Cao Kim Anh
GDVN- Đó là nhận định của ông Lê Như Tiến khi nhận được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Như vậy, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã được tổ chức tín nhiệm, nhân dân ủng làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ba nhiệm kỳ liên tiếp (XI, XII, XIII).

Chia sẻ cảm xúc với Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam khi nhận được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư, ông Lê Như Tiến – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII) cho biết: “Tôi rất mừng vì Đại hội vô cùng sáng suốt khi đã chọn đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tái đắc cử làm Tổng Bí thư.

Trong những nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất quyết liệt trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tăng cường công tác xây dựng đảng, kiểm soát quyền lực”.

Ông Lê Như Tiến – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Ảnh: N.Q.

Không thể phủ nhận rằng, xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, kiểm soát quyền lực và kiên quyết trong phòng chống tham nhũng là đường lối, chính sách, bước đi đúng đắn của Đảng ta trong những năm qua.

Đặc biệt là trong nhiệm kỳ khoá XII, chúng ta nghe rất nhiều về cuộc chiến chống tham nhũng với những chính sách quyết liệt không trừ một ai, không vùng cấm, không ngoại lệ, phát hiện có hành vi tham nhũng, cố ý làm trái quy định gây thiệt hại là xử lý triệt để.

Trong báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng, tổng kết nhiệm kỳ và nhìn lại 35 năm đổi mới đã khẳng định: “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Nhiều vấn đề phức tạp được đặt ra và thực hiện từ những năm trước, nhưng hiệu quả còn thấp, trong nhiệm kỳ này đã có chuyển biến tích cực.

Công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt những kết quả cụ thể, rõ rệt.

Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện, điều tra, khởi tố, xét xử nghiêm minh, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế, ngăn chặn”.

Để có những thành tựu, ghi dấu ấn thời đại đó, người lãnh đạo đóng vai trò rất quan trọng. Điều này càng khẳng định được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có tâm, có tầm, được nhân dân tín nhiệm rất cao.

“Ban Chấp hành Trung ương bầu đồng chí Tổng Bí thư tái đắc cử đó chính là tín hiệu rất vui về phòng chống tham nhũng của Đảng ta tiếp tục được đẩy mạnh.

Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ này, đồng chí Tổng Bí thư tiếp tục phát huy thành công trong thời gian vừa qua, bước sang một thời kỳ mới, giai đoạn mới đạt được nhiều thành công rực rỡ hơn.

Muốn phát triển được, ngoài ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế thì phải kiên quyết trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, loại bỏ những cán bộ biến chất, thoái hóa ra khỏi đội ngũ của Đảng.

Thông điệp đã được Tổng Bí thư khẳng định rất nhiều lần trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng là lâu dài, là gian khổ, là ngày càng khốc liệt, ai nản lòng đứng sang một bên cho người khác làm, không vùng cấm, không ngoại lệ… những thông điệp rất rõ ràng, dứt khoát mà đồng chí Tổng Bí thư đã nêu ra và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt.

Đã qua hai nhiệm kỳ trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đã làm tốt rồi, nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục làm tốt hơn bởi những kinh nghiệm thực tiễn đã có, cùng với đội ngũ Ban Chấp hành Trung ương sung sức, hùng hậu và tương đối trẻ so với nhiệm kỳ trước.

Tôi tin rằng công cuộc đổi mới của chúng ta ngày càng phát triển, càng đi lên, thực hiện đúng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, ông Tiến bày tỏ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII (Ảnh: C.K.A)

Kỳ vọng có những đột phá mới

Chia sẻ những cảm xúc của mình khi nhận tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm tái đắc cử vị trí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII nhận định rằng: “Ban Chấp hành Trung ương rất sáng suốt lựa chọn đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử vị trí Tổng Bí thư. Đó không chỉ là những lá phiếu đơn thuần mà mang cả kì vọng, mong mỏi của Đảng viên, dư luận, nhân dân về vị trí Tổng Bí thư đúng người có tâm, có tài”.

Theo bà Bùi Thị An cho biết, Đại hội vừa qua đã bổ sung cụm từ là dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng thụ. Như vậy, Đảng ngày càng coi trọng vai trò giám sát của nhân dân. Tự nhân dân cũng nhìn nhận được những thay đổi trong đời sống về tinh thần lẫn vật chất, đời sống đi lên đã minh chứng rằng đường lối, chính sách của Đảng là đúng đắn.

Những cán bộ vì nước vì dân sẽ thực sự lắng nghe dân, đi vào đời sống thực tế và mọi việc làm đều hướng tới nhân dân. Như thế thì bộ máy tự nhiên sẽ mạnh lên, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đó cũng là lí do vì sao đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu giữ vị trí Tổng Bí thư ba nhiệm kỳ liên tiếp.

“Tôi tin tưởng tới đây Ban Chấp hành mới dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tạo nên những đột phá, vượt qua những thách thức, đất nước có thêm nhiều thành tựu lớn và đời sống của người dân được nâng cao rõ rệt”, bà Bùi Thị An chia sẻ.

Cao Kim Anh