Hàn Quốc tập trận gần biên giới Triều Tiên

31/12/2011 20:46 Theo Báo Tin Tức
Ngày 30/12, Hàn Quốc đã tiến hành cuộc diễn tập quân sự tại Cheorwon, thành phố biên giới phía bắc, gần khu phi quân sự hóa ranh giới 2 miền

Ngày 30/12, Hàn Quốc đã tiến hành cuộc diễn tập quân sự tại Cheorwon, thành phố biên giới phía bắc, gần khu phi quân sự hóa ranh giới 2 miền Triều Tiên.

Theo Báo Tin Tức