Hội thảo Kết nối Nông thôn vì Giáo dục và Phát triển

20/09/2011 15:11 Nguyễn Thắng
(GDVN) - ASEAN đã phê duyệt Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN nhằm tìm cách thu hẹp khoảng cách phát triển.
David Shear
Ban thư ký ASEAN, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, và Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam, đồng tổ chức Hội thảo Kết nối vì Giáo dục và Phát triển của ASEAN.

Hội thảo diễn ra ba ngày này sẽ nghiên cứu các phương cách mà các cộng đồng dân cư ở nông thôn thuộc các nước thành viên ASEAN, đặc biệt là các nước thuộc tiểu vùng sông Mê Công có thể được hưởng lợi nếu cải thiện khả năng tiếp cận cũng như chất lượng giáo dục, chăm sóc y tế, và các dịch vụ thiết yếu khác bằng cách ứng dụng một số tiến bộ mới và đột phát nhất của công nghệ thông tin (CNTT).

Năm 2010, ASEAN đã phê duyệt Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN nhằm tìm cách thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN thông qua mạng lưới CNTT, trong đó liệt kê phương cách kết nối con người - con người là một trong các mục tiêu cơ bản của Kế hoạch.

Hội thảo này sẽ nêu bật việc xây dựng các cơ chế đối tác công tư ASEAN-Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ về mặt tài chính đối với công tác kết nối tại các khu vực nông thôn chưa được tiếp cận dịch vụ của ASEAN, và đưa ra các ví dụ cụ thể về CNTT đã được sử dụng trong khu vực và trên thế giới.

Các ví dụ sẽ gồm một minh họa trực tiếp bằng video và được kết nối mạng internet tốc độ cao cho phép các bác sĩ có thể tư vấn cho các bệnh nhân của mình từ xa; thảo luận qua video đối với các lớp học tương tác và lớp đào tạo giáo viên;

cơ chế của Papua sử dụng tin nhắn để nhận thông tin từ các trường học cấp tỉnh; và cơ sở mạng xã hội được xây dựng có chủ đích để kết nối các học sinh trong vùng nhằm chia sẻ các kinh nghiệm và thông tin.

Các diễn giả tại hội thảo đến từ các tổ chức Intel Asia, Microsoft, HP Asia, Cisco Systems, Qualcomm, Skype, Avaya Government Solutions, Ngân hàng Thế giới, UNESCO, UNICEF, SEAMEO, Four Directions International, Digital Divide Institute, và Certiport.

Ông David Shear, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt nam, sẽ phát biểu khai mạc hội thảo cùng với Ông Pehin Abu Bakar Apong, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN và ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam.
Nguyễn Thắng