Hội thao kíp chiến đấu phân đội hỏa lực tên lửa phòng không C-125M

Theo QĐND
Ngày 3/10, tại Sư đoàn Phòng không 367, Quân chủng Phòng không – Không quân đã khai mạc Hội thao kíp chiến đấu phân đội hỏa lực tên lửa phòng không C-125M năm 2012.
Ngày 3/10, tại Sư đoàn Phòng không 367, Quân chủng Phòng không – Không quân đã khai mạc Hội thao kíp chiến đấu phân đội hỏa lực tên lửa phòng không C-125M năm 2012.

Tới dự lễ khai mạc có Thiếu tướng Lê Huy Vịnh, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân, Trưởng ban chỉ đạo Hội thi; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sinh, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn– Bộ Tổng Tham mưu và nhiều lãnh đạo đại diện cơ quan và đơn vị trong Quân chủng.

Các kíp chiến đấu phân đội hỏa lực tên lửa phòng không thi điều lệnh đội ngũ

Hội thao kíp chiến đấu phân đội hỏa lực tên lửa phòng không C-125M năm 2012 nhằm  đánh giá trình độ chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị phòng không, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu trong thời gian tới.

Thiếu tướng Lê Huy Vịnh phát biểu khai mạc Hội thao

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Lê Huy Vịnh cho biết, huấn luyện nâng cao trình độ của kíp chiến đấu phân đội hỏa lực tên lửa phòng không là một yêu cầu tất yếu khách quan, có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của bội đội tên lửa phòng không.

Đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng cũng yêu cầu các kíp chiến đấu tham gia Hội thao phải đoàn kết, khiêm tốn, học tập lẫn nhau, vận dụng có hiệu quả những kiến thức và kinh nghiệm vào quá trình thực hiện các nội dung thi, nhằm đạt kết quả cao.

Các thí sinh tham gia nội dung thi nhận thức chính trị

Ngay sau Lễ khai mạc, 6 kíp chiến đấu phân đội hỏa lực tên lửa phòng không C-125M đã tranh tài ở các nội dung: thi lý thuyết; thi thực hành các nhân và phân đội nhỏ; làm bài tập huấn luyện kíp chiến đấu; kiểm tra nhận thức chính trị, chuyên ngành; thi hiệp đồng kíp chiến đấu phân đội…

Hội thao sẽ diễn ra đến hết ngày 5/10.

Theo QĐND
Đang tải tin...