Hướng dẫn đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

03/07/2020 16:20 Hồ Thu
GDVN- Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 02 dịch vụ thanh toán trực tuyến.

Thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 02 dịch vụ thanh toán trực tuyến: “Gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình” và “Đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện”.

Với 02 dịch vụ thanh toán trực tuyến này, công dân có thể thanh toán cho mình hoặc cho người thân, tiến tới áp dụng cho các đại lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Theo Báo cáo số 5257/BC-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết quả xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia quý II/2020, nếu đa số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và chỉ 50% người tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thực hiện thanh toán trực tuyến thì mỗi năm sẽ tiết kiệm được hơn 930 tỷ đồng chi phí đi lại.

Cùng với các dịch vụ công đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Giao dịch điện tử của Ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam mong muốn mang lại tiện ích, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí khi tham gia, thụ hưởng các chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, qua đó khuyến khích người dân tích cực tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, góp phần hoàn thành mục tiêu Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế toàn dân.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam xin được hướng dẫn phương thức thực hiện 02 dịch vụ thanh toán trực tuyến của Bảo hiểm xã hội trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia như sau:

1. Dịch vụ thanh toán trực tuyến Gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Bước 1: Để thực hiện được Dịch vụ công này, chúng ta cần đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia (nếu chưa có tài khoản, bạn có thể tiến hành đăng ký tài khoản một cách dễ dàng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia).

Bước 2: Trên Menu ở Trang chủ, bạn chọn “Thanh toán trực tuyến” rồi chọn “Thanh toán Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”.

Bước 3: Ở màn hình dưới, bạn chọn dịch vụ "Gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình".

Bước 4: Nhập mã thẻ Bảo hiểm y tế, chọn số tháng muốn gia hạn và thực hiện tra cứu. (ở bước này bạn cần lưu ý, mã thẻ Bảo hiểm y tế phải là mã thẻ của người tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, có 2 ký tự đầu là "GD". Nếu nhập mã thẻ của đối tượng khác, hệ thống sẽ có cảnh báo).

Sau khi bạn nhập đúng thông tin, màn hình sẽ hiển thị thông tin tra cứu theo mã thẻ Bảo hiểm y tế đã nhập.

Ở bước này, bạn lựa chọn Ngân hàng thụ hưởng của cơ quan Bảo hiểm xã hội (bạn nên chọn ngân hàng cùng với ngân hàng bạn mở tài khoản để tránh phải trả phí chuyển tiền liên ngân hàng). Tiếp đó, bạn bấm nút "Thanh toán".

Bước 5: Khi click vào nút "Thanh toán" ở bước trên, màn hình Payment Platform sẽ hiển thị để bạn lựa chọn Ngân hàng hoặc trung gian thanh toán bạn có tài khoản.

Ví dụ, chọn Ngân hàng Vietcombank rồi click vào nút "Thanh toán".

Hệ thống sẽ điều hướng qua trang Internet Banking của Ngân hàng Vietcombank.

Bước 6: Đăng nhập tài khoản Ngân hàng của bạn để thực hiện thanh toán.

Bước 7: Hệ thống sẽ hiển thị lại thông tin thanh toán một lần nữa để bạn xác nhận. Nếu các thông tin đã chính xác, bạn click vào nút "Xác nhận".

Bước 8: Xác nhận việc thanh toán bằng cách nhập mã OTP do Ngân hàng gửi đến điện thoại của bạn.

Bước 9: Khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ điều hướng quay trở lại giao diện của Cổng Dịch vụ công Quốc gia với thông báo "Thanh toán thành công".

Như vậy, thẻ Bảo hiểm y tế của bạn (hoặc người thân) đã được gia hạn thành công. Chủ nhân của thẻ Bảo hiểm y tế sẽ nhận được tin nhắn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo về thời hạn mới của thẻ Bảo hiểm y tế.

Tại màn hình trên, bạn có thể "tải biên lai" hoặc xem "lịch sử giao dịch". Thông tin thanh toán sẽ được lưu lại trong phần lịch sử giao dịch để bạn có thể thực hiện vào những lần sau.

2. Dịch vụ thanh toán trực tuyến Đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Việc thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến Đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng tương tự như Gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Cụ thể như sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia và chọn menu Thanh toán trực tuyến/Thanh toán Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế như dịch vụ trên, bạn chọn "Đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện".

Bước 2: Nhập mã số Bảo hiểm xã hội rồi click nút "Tra cứu" (nếu bạn không nhớ mã số Bảo hiểm xã hội thì có thể ấn vào nút “Tra cứu mã số Bảo hiểm xã hội” để thực hiện tìm kiếm).

Nếu nhập đúng mã số Bảo hiểm xã hội, thông tin về người tham gia, phương thức đóng, thời gian đóng và thông tin về cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ được hiển thị để bạn kiểm tra.

Ở bước này, bạn lựa chọn Ngân hàng thụ hưởng của cơ quan Bảo hiểm xã hội. Tiếp đó, bạn bấm nút "Thanh toán".

Bước 3: Màn hình cổng thanh toán - Payment Platform sẽ hiển thị cho bạn lựa chọn Ngân hàng hoặc trung gian thanh toán mà bạn mở tài khoản để thực hiện việc thanh toán.

Ví dụ, chọn Ngân hàng Vietcombank rồi click vào nút "Thanh toán".

Hệ thống sẽ điều hướng qua trang Internet Banking của Ngân hàng Vietcombank.

Các thao tác trên giao diện Internet Banking của Ngân hàng bạn thực hiện tương tự như các Bước 6, 7, 8 ở dịch vụ thanh toán Gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ điều hướng quay trở lại giao diện của Cổng Dịch vụ công Quốc gia với thông báo "Thanh toán thành công".

Như vậy, chúng tôi đã hướng dẫn bạn thực hiện 2 dịch vụ thanh toán trực tuyến của Bảo hiểm xã hội tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Hồ Thu