Kết quả ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 10

16/05/2019 18:12 Theo TTXVN
(GDVN) - Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc sáng 16/5/2019 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Buổi sáng, đầu giờ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp phiên khai mạc tại Hội trường. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư báo cáo, xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chương trình Hội nghị. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận:

Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011;

Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;

Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục thảo luận tại tổ về các nội dung trên.

Theo TTXVN