Khai mạc Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam

09/08/2015 10:22
(GDVN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc sáng 7/8 tại Hà Nội.

Hơn 500 đại biểu chính thức là những nhà báo ưu tú, tiêu biểu, thay mặt cho hơn 22.000 hội viên nhà báo thuộc 63 Hội nhà báo tỉnh, thành phố, 19 Liên chi hội và gần 200 Chi hội trực thuộc về dự Đại hội nhằm xây dựng Hội và nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu nhấn mạnh: Đại hội lần thứ X được tổ chức vào dịp vừa kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tiến tới kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đại hội đảng các cấp đang được tiến hành, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng vào đầu năm 2016.

Đại hội sẽ làm việc trong ba ngày, từ ngày 7 đến 9/8 với nhiệm vụ quan trọng nhất là đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam; kiểm điểm đánh giá việc thực hiện chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội IX; kiểm điểm đánh giá việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; 10 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về "Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới"; tám năm thực hiện Thông báo kết luận số 221-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam"...

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: Lưu Huyền/VOV)

Đại hội sẽ tập trung thảo luận, xây dựng, hoàn thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành; thảo luận sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ Hội và các văn kiện quan trọng khác. Đại hội sẽ khẳng định, biểu dương những nỗ lực, thành tựu và đóng góp quan trọng của báo chí cả nước, của Hội Nhà báo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, yếu kém trong hoạt động báo chí, hoạt động của các cấp hội cũng như bài học thiết thực trong hoạt động báo chí; xác định những nội dung trọng tâm của nhiệm kỳ mới...

Đồng thời, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm những nhà báo có phẩm chất, năng lực, uy tín và điều kiện, tâm huyết để lãnh đạo các mặt công tác của Hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu cho rằng: Để hoàn thành khối lượng công việc nêu trên, mỗi đại biểu cần phát huy dân chủ đi đôi với nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong thảo luận, bầu cử tại Đại hội.

Các đại biểu cần tham gia tích cực, đầy đủ, có chất lượng tất cả các hoạt động của Đại hội với sự cố gắng cao nhất, ý thức, sứ mệnh cao cả của người đại biểu đại diện cho hội viên về dự Đại hội.

Đại hội X diễn ra trong bối cảnh báo chí trong nước, quốc tế có những thay đổi sâu sắc. Do đó, các nội dung thảo luận tại Đại hội và những nhiệm vụ, giải pháp do Hội đề ra sẽ đóng góp thiết thực, thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.