"Không chủ quan trước sự chống phá của các thế lực thù địch"

29/12/2014 11:19 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định, vấn đề quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức.

Phát biểu chỉ đạo tại "Hội nghị của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2015", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, năm 2014 tình hình chính trị xã hội ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, lòng tin vào Đảng và sự quản lý của nhà nước được tăng lên.

Trước sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan 981 xâm phạm trái phép vào vùng biển Việt Nam, bạn bè quốc tế đã lên tiếng phản ứng mạnh mẽ, ủng hộ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam, đặc biệt là mong muốn giữ gìn ổn định, hòa bình của khu vực.

Trong tình hình khó khăn thời gian qua, vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp vào Việt nam vẫn đạt được con số ấy lượng với 21 tỷ USD và 5,5 tỷ USD vốn ODA… lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, Chính  phủ được nâng lên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, không chủ quan trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Ảnh: VGP.

Một bộ phận cán bộ công chức kém cả đạo đức, năng lực

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ những vấn đề lớn chưa đạt yêu cầu:

Một là kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc. Thủ tướng nêu thí dụ từ vấn đề ngân sách, ngành tài chính và các địa phương có cố gắng rất lớn, thu vượt kế hoạch, nhưng nhìn vào cơ cấu ngân sách rất đáng lo.

“Một ngân sách quốc gia mà chi thường xuyên, chi lương chiếm chủ yếu, một phần trả nợ, chi cho đầu tư phát triển thì ngày càng giảm, trong khi nhu cầu đầu tư ngày càng cao, cái này là chiều hướng không hay”, Thủ tướng chỉ rõ.

Đối với vấn đề bội chi năm 2015, Thủ tướng nhận định, bội chi có giảm nhưng chưa đạt được kế hoạch đề ra.

Hai là chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế, tuy được cải thiện thêm một bước, môi trường kinh doanh cải thiện một bước, nhưng so với ngay các nước ASean 6 thì môi trường vẫn thấp hơn, sức cạnh tranh thấp hơn.

“Trong điều kiện hội nhập quốc tế ai vươn lên được, ai giành thắng lợi được chính là nhờ năng lực cạnh tranh. Chúng ta không có cách nào khác là phải nâng lên cái này”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Hai là ba đột phát chiến lược, chuyển đổi mô hình tăng trưởng đạt được mục tiêu kết quả bước đầu, nhất là đột phá về xây dựng thể chế, xây dựng hạ tầng, nhưng so với yêu cầu đề ra chưa đạt.

Một số vấn đề xã hội còn nhiều bức xúc. Thủ tướng nêu thí dụ về công tác giảm nghèo tại các địa phương trên cả nước và yêu cầu: “Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị chúng ta. Chúng ta phải tìm mọi cách giải quyết nhanh vấn đề bức xúc này. Đây không phải chỉ là vấn đề kinh tế, vấn đề xã hội mà còn là vấn đề chính trị”.

Đối với vấn đề y tế, giáo dục, Thủ tướng đánh giá đã có nhiều nỗ lực vươn lên, nhưng so với yêu cầu, so với các nước bạn thì chưa đạt, còn rất nhiều việc có thể làm tốt hơn.
“Đào tạo nghề chưa đạt chỉ tiêu, nếu tính đào tạo có văn bằng chứng chỉ thì còn quá thấp”, Thủ tướng chỉ rõ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu tích cực đẩy lùi các loại tội phạm xã hội, tội ma túy; tiếp tục đẩy lùi tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; tăng cường gìn giữ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

“Đấy là những vấn đề còn rất bức xúc, chúng ta phải tập trung làm tốt hơn những vấn đề xã hội”, Thủ tướng chỉ đạo.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng nhận định, vấn đề quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức.

“Chúng ta phải quyết liệt, đề cao cảnh giác, không chủ quan trước sự chống phá của các thế lực thù địch”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đánh giá về hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cơ quan từ Trung ương tới địa phương, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ: “Kiểm điểm về lãnh đạo quản lý của chúng ta thì nhân dân chưa hài lòng với hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của chính quyền các cấp, có cái thì chậm thể chế hóa, có cái thì thể chế hóa rồi, đã ra văn bản pháp quy nhưng chưa sát với cuộc sống, hiệu lực, hiệu quả không cao.

Một bộ phận cán bộ công chức, phẩm chất đạo đức, năng lực kém, gây nhũng nhiễu, gây phiền hà; tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chưa được đẩy lùi. Một bộ phận nơi này nơi khác vẫn còn biểu hiện kỷ luật, kỷ cương không nghiêm”.

Thủ tướng chỉ rõ có một bộ phận cán bộ công chức yếu kém cả đạo đức và năng lực. Ảnh minh họa, nguồn: Thutuchanhchinh.vn

4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 2015

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các địa phương tiếp tục nâng cao năng lực điều hành, quản lý, với 4 nhóm nhiệm vụ lớn năm 2015:

Thứ nhất, cả nước, cả hệ thống chính trị phải chung sức đồng lòng, quyết liệt hành động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Trung ương Đảng đã đề ra cho năm 2015; cố gắng đạt cao nhất kế hoạch 5 năm mà Nghị quyết Đại hội 11 đã đề ra.

“Tất cả chúng ta phải làm hết sức mình, tìm mọi giải pháp hiệu lực nhất, hiệu quả nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội mà chính chúng ta đã đề ra. Kinh tế, xã hội đều đạt mục tiêu đề ra thì rõ ràng là các vấn đề an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện tốt hơn”, Thủ tướng chỉ đạo.

Thứ hai, phải bảo đảm chủ quyền quốc gia, giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

“Chúng ta phải ngày đêm chăm lo việc này, giữ chủ quyền, giữ ổn định môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hai nhiệm vụ này gắn chặt với nhau mà rất thiết thực cụ thể ở nước ta”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ ba là tăng cường công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế để tạo ra sự đồng thuận, sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, để tạo ra môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng đất nước và bảo vệ đất nước.

Thủ tướng nhận định: “Trong thời đại toàn cầu hóa hội nhập sâu rộng, quốc gia nào cũng hội nhập sâu rộng, hội nhập để tạo ra môi trường và điều kiện thuận lợi xây dựng đất nước, bảo vệ đất nước. Chúng ta phải nỗ lực làm tốt hơn mặt trận này trong năm 2015”.

Thứ tư, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi, bảo đảm chủ quyền, tăng cường đối ngoại để nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng chỉ rõ: “Năm nay, chúng ta phải tiến hành đại hội Đảng các cấp tốt, để nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Đại hội có hai việc: Một là xác định nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Muốn xác định thì phải đánh giá thành tựu, kết quả đạt được và chưa được, rồi đề ra nhiệm vụ cho 5 năm tới; Hai là bầu vào cấp ủy, đặc biệt là các đồng chí chủ chốt đứng đầu các địa phương, các Đảng bộ, chính quyền để thực hiện mục tiêu đề ra”.

Ngọc Quang