Kiện toàn ban chỉ đạo điều tra tài nguyên - môi trường biển

Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ - ông Trịnh Đình Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng ban Thường trực là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - ông Trần Hồng Hà.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - ông Nguyễn Thế Phương làm Phó Trưởng ban.

Sự cố Formosa Hà Tĩnh xả thải trái pháp luật Việt Nam đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của ngư dân và tình hình phát triển du lịch biển miền Trung. ảnh: Báo Nhân dân.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - ông Nguyễn Linh Ngọc; Thứ trưởng Bộ Tài chính - ông Huỳnh Quang Hải; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Nguyễn Cao Lục; Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam - ông Nguyễn Thành Minh;

Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương -ông Ngô Đông Hải; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội - ông Bùi Đặng Dũng;

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Trung tướng Lê Chiêm; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - ông Vũ Văn Tám; Thứ trưởng Bộ Công Thương - ông Cao Quốc Hưng;

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - ông Nguyễn Văn Công; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - ông Phạm Công Tạc; Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam - ông Nguyễn Vũ Trường Sơn; Trưởng ban Ban Kinh tế - Tài chính Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phan Ngọc Minh.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bước triển khai cụ thể thực hiện đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (đề án tổng thể).

Chỉ đạo sự phối hợp liên ngành giữa các Bộ, ngành và địa phương liên quan cân đối việc sử dụng tổng hợp các nguồn lực trong việc triển khai thực hiện đề án tổng thể.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương liên quan thực hiện đề án tổng thể; đề xuất những sáng kiến mới, những nội dung mới và tìm nguồn lực nhằm thúc đẩy việc hoàn thành mục tiêu, nội dung của công tác điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển.

Ngọc Quang
Đang tải tin...