Loại bỏ tình trạng hình thức, tốn kém trong đại hội thi đua

29/07/2020 06:07 Nhật Minh
GDVN- Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng tại phiên họp lần thứ 74 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Thông báo nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2020, đất nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức do chịu ảnh hưởng của tình hình an ninh, chính trị, kinh tế trong khu vực và thế giới, tình hình thiên tai, thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đã khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm mạnh, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng.

Ảnh minh họa: Báo Dân sinh

Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của các ngành, các cấp, sự đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Đất nước ta bước vào trạng thái bình thường mới, thực hiện mục tiêu kép - vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống của nhân dân.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, nhiều hình ảnh đẹp có sức lan tỏa lớn trong xã hội.

Công tác khen thưởng được thực hiện chủ động, tích cực bảo đảm kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Nhiều bộ, ngành, địa phương đã tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, sáng tạo, gắn liền với công tác giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã bám sát phong trào chung, chỉ đạo kịp thời các công việc liên quan.

Bên cạnh đó, cần đánh giá khách quan, toàn diện hơn những hạn chế, bất cập trong công tác thi đua, khen thưởng.

Lưu ý tính chính xác trong đánh giá thành tích thi đua khen thưởng; tình trạng hình thức, tốn kém trong tổ chức các Đại hội thi đua.

Trong những tháng cuối năm 2020, bối cảnh trong nước, quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế để phát triển đất nước.

Các phong trào thi đua cần có chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, bám sát các nhiệm vụ này để lập thành tích thiết thực chào mừng 75 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, đúng quy định, công khai, minh bạch. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt chất lượng hiệu quả.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát để khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Về công tác tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, căn cứ Đề án tổ chức Đại hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị thật chu đáo và tổ chức thành công Đại hội, để thực sự là ngày hội biểu dương, tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong toàn quốc, là kết tinh thành quả của các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục phát động sâu rộng, mạnh mẽ hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025.

Bộ Nội vụ lưu ý công tác hoàn thiện thể chế về thi đua, khen thưởng, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Nhật Minh