"Mức độ kiểm soát của máy bay J-10 Trung Quốc trên Biển Đông gia tăng"

02/04/2015 08:07 Đông Bình (nguồn mạng sina Trung Quốc)
(GDVN) - Ở Quảng Tây, Trung Quốc đã triển khai 2 trung đoàn J-10A, mức độ kiểm soát của Đại quân khu Quảng Châu đối với Biển Đông gia tăng.
Máy bay ném bom H-6K Trung Quốc (nguồn mạng sina Trung Quốc)

Mạng quân sự sina Trung Quốc ngày 1 tháng 4 dẫn Kanwa Defense Review cho rằng, sư đoàn 2 Không quân Trung Quốc đã triển khai máy bay chiến đấu J-10A ở Liễu Châu, căn cứ này đã tiến hành cải tạo vào năm 2014, J-10A bắt đầu đến Liễu Châu, huấn luyện tương đối dồn dập, căn cứ này cách Đài Trung (Đài Loan) 1.100 km.

Căn cứ Quế Lâm của trung đoàn 5, sư đoàn 2 đã triển khai J-10A, đây là trung đoàn J-10 thứ hai của sư đoàn này. Số lượng trung đoàn J-10 của Đại quân khu Quảng Châu đang tăng lên rõ rệt, như vậy, ở Quảng Tây, đã triển khai 2 trung đoàn J-10A, mức độ kiểm soát của Đại quân khu Quảng Châu đối với Đài Loan, Việt Nam và Biển Đông gia tăng.

Như vậy, sư đoàn 2 Không quân Trung Quốc trở thành đơn vị có 3 trung đoàn triển khai toàn bộ máy bay tác chiến thế hệ thứ ba, trong khi đó, đến sư đoàn 3 không quân cũng còn có 1 trung đoàn máy bay chiến đấu J-7.

Cùng với việc triển khai J-10A ở Liễu Châu, nhà máy 132 Thành Đô năm 2014 hầu như không sản xuất J-10A. Tháng 12 cùng năm, nhà máy 132 còn có ít nhất 17 máy bay J-10, hơn nữa bắt đầu sửa chữa bãi hạ cánh, điều này cho thấy, sản xuất hàng loạt J-10B sắp  bắt đầu.

Bất kể thế nào, năm 2014, Trung Quốc chưa sản xuất hàng loạt 28 máy bay J-10A của một trung đoàn hoàn chỉnh, cho thấy, J-10A của căn cứ Liễu Châu thuộc sư đoàn 2 không quân được chuyển đến từ đơn vị khác, trong khi đó, lực lượng J-10A khác có khả năng đổi sang trang bị J-10B.

Máy bay ném bom H-6K Trung Quốc (nguồn mạng sina Trung Quốc)

Theo Kanwa, kế hoạch J-10A của Liễu Châu có thể là nhận từ sư đoàn 3, 1 và 44 không quân, điều này có nghĩa là lô J-10B đầu tiên hoàn toàn có thể triển khai ở những đơn vị mà J-10A "nghỉ hưu này". Trong các đơn vị tuyến 1, tuyến 2, cơ bản đã đổi sang trang bị máy bay tác chiến thế hệ thứ ba.

Trong 3 sư đoàn máy bay ném bom, bắt đầu từ năm 2013, duy nhất một căn cứ An Khánh của sư đoàn máy bay ném bom 10 được tiến hành cải tạo, sửa chữa hiện đại hóa toàn bộ, đây là sư đoàn máy bay ném bom duy nhất đã xây dựng căn cứ đạn dược dưới lòng đất, kế hoạch sửa chữa những sân bay này bao gồm sửa chữa đường băng, cộng với kéo dài bãi hạ cánh (ít nhất tăng thêm 400 m), máy bay ném bom của An Khánh cả năm 2014 được chuyển tới thao trường lớn Nam Kinh, dùng để sửa chữa máy bay.

Kanwa cho rằng, tiến hành nâng cấp sân bay như vậy có nghĩa là sắp triển khai máy bay ném bom H-6, có thể bắn tên lửa hành trình, hoàn toàn nhằm vào Đài Loan và Okinawa. An Khánh cách Okinawa 1.100 km, cách Đài Bắc 700 km, nếu tầm bắn của tên lửa hành trình CJ-10 thực sự đạt 1.500 - 2.000 km, thì chỉ cần cất cánh là có thể bắn.

Sư đoàn máy bay tiêm kích 14 đã hoàn thành đổi trang bị máy bay thế hệ thứ ba, Nam Xương đã triển khai Su-27, Chương Thụ triển khai J-11, Chương Thụ mãi đến năm 2013 còn đang mở rộng công trình sân bay. Các sư đoàn 26, 28 và 29 luôn là đơn vị sử dụng máy bay thế hệ thứ ba.

Máy bay ném bom H-6K Trung Quốc (nguồn mạng sina TQ)

Căn cứ Huệ Châu, Sán Đầu của sư đoàn 9 Không quân Đại quân khu Quảng Châu là trung đoàn J-10A cách Đài Loan gần nhất, trong thời bình, J-10A triển khai ở Huệ Châu, sân bay này đã thi công nhà chứa máy bay kiểu pháo đài tăng cường tương đối kiên cố. Năm 2013, căn cứ này đã triển khai 1 tiểu đoàn lực lượng tên lửa đất đối không, 6 xe phóng, hiện nay tên lửa đất đối không của 6 xe phóng 1 tiểu đoàn là HQ-6, HQ-12.

Đông Bình (nguồn mạng sina Trung Quốc)