Ngắm vũ khí "dị" trong bảo tàng Kỹ thuật quân sự Nga

27/11/2012 06:00 Mai Thu (theo Krasnodar)
(GDVN) - Cùng đến thăm và ngắm những loại vũ khí từng được quân đội Liên Xô sử dụng trong Cuộc chiến tranh vệ quốc vỹ đại chống lại Phát Xít Đức ở bảo tàng Kỹ thuật quân sự Nga hay còn được nhắc đến với cái tên nơi trưng bày của "Những vũ khí làm nên chiến thắng" tọa lạc ở Krasnodar,miền nam nước Nga.
Vũ khí lịch sử được trưng bày Tại Bảo tàng Kỹ thuật quân sự Nga ở Krasnodar.
Vũ khí lịch sử được trưng bày Tại Bảo tàng Kỹ thuật quân sự Nga ở Krasnodar.
Vũ khí lịch sử được trưng bày Tại Bảo tàng Kỹ thuật quân sự Nga ở Krasnodar.
Vũ khí lịch sử được trưng bày Tại Bảo tàng Kỹ thuật quân sự Nga ở Krasnodar.
Vũ khí lịch sử được trưng bày Tại Bảo tàng Kỹ thuật quân sự Nga ở Krasnodar.
Vũ khí lịch sử được trưng bày Tại Bảo tàng Kỹ thuật quân sự Nga ở Krasnodar.
Vũ khí lịch sử được trưng bày Tại Bảo tàng Kỹ thuật quân sự Nga ở Krasnodar.
Vũ khí lịch sử được trưng bày Tại Bảo tàng Kỹ thuật quân sự Nga ở Krasnodar.
Vũ khí lịch sử được trưng bày Tại Bảo tàng Kỹ thuật quân sự Nga ở Krasnodar.
Vũ khí lịch sử được trưng bày Tại Bảo tàng Kỹ thuật quân sự Nga ở Krasnodar.
Vũ khí lịch sử được trưng bày Tại Bảo tàng Kỹ thuật quân sự Nga ở Krasnodar.
Vũ khí lịch sử được trưng bày Tại Bảo tàng Kỹ thuật quân sự Nga ở Krasnodar.
Vũ khí lịch sử được trưng bày Tại Bảo tàng Kỹ thuật quân sự Nga ở Krasnodar.
Vũ khí lịch sử được trưng bày Tại Bảo tàng Kỹ thuật quân sự Nga ở Krasnodar.
Vũ khí lịch sử được trưng bày Tại Bảo tàng Kỹ thuật quân sự Nga ở Krasnodar.
Vũ khí lịch sử được trưng bày Tại Bảo tàng Kỹ thuật quân sự Nga ở Krasnodar.
Mai Thu (theo Krasnodar)