Nhân Dân nhật báo nhắc tới Tập Cận Bình nhiều nhất sau Mao Trạch Đông

29/07/2014 10:54 Hồng Thủy
(GDVN) - Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng tránh lặp lại hiện tượng sùng bái cá nhân, nhưng kể từ thời Đặng Tiểu Bình đã có sự gia tăng trở lại hiện tượng này.
Hình ảnh ông Tập Cận Bình đã xuất hiện trên các món đồ lưu niệm ở Trung Quốc.

Bưu điện Hoa Nam ngày 29/7 đưa tin, tên tuổi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã xuất hiện nhiều nhất trên tờ Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc hơn bất kể nhà lãnh đạo tiền nhiệm nào kể từ sau Mao Trạch Đông.

Chỉ mới 18 tháng kể từ khi ông Bình lên cầm quyền, tên ông đã được tờ báo này nhắc tới 4725 lần, các nhà nghiên cứu từ đại học Truyền thông Trung Quốc cho biết. Tương tự, 2001 lần của ông Giang Trạch Dân và 2405 lần của ông Hồ Cẩm Đào cũng được thống kê trong khoảng 18 tháng sau khi họ nhậm chức.

Cho đến nay, ông Tập Cận Bình là người đứng thứ 2 sau Mao Trạch Đông, người đã được tờ Nhân Dân nhật báo nhắc tới gần 7000 lần trong 18 tháng sau đại hội 9 năm 1969 khi cuộc Cách mạng Văn hóa gây vũ bão trên khắp đất nước Trung Quốc kết thúc.

Ở Trung Quốc, ông Mao Trạch Đông là nhân vật được sùng bái nhất và đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng tránh lặp lại hiện tượng sùng bái cá nhân, nhưng kể từ thời Đặng Tiểu Bình đã có sự gia tăng trở lại hiện tượng này.

Trên tờ Nhân Dân nhật báo xuất bản hôm Thứ Hai, ông Tập Cận Bình được nhắc tới trong 27 tin bài trong khi Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ xuất hiện trong 1 bài báo.

Chỉ tính riêng trên tít bài đăng trên trang nhất Nhân Dân nhật báo, 18 tháng sau khi lên nắm quyền ông Tập Cận Bình đã xuất hiện 745 lần, trong khi Thủ tướng Lý Khắc Cường xuất hiện 365 lần. Số lần xuất hiện trong bài trên trang nhất Nhân Dân nhật báo của ông Tập Cận Bình là 1311 lần so với 1411 lần của Mao Trạch Đông không kém bao nhiêu.

Trong khoảng thời gian tương ứng, tên tuổi ông Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào trên các bài trang nhất Nhân Dân nhật báo được thống kê lần lượt là 1003 và 987 lần.

Hồng Thủy