Nhiều kết quả khả quan trong công tác an toàn vệ sinh lao động 2014

20/12/2014 08:00 Nguyễn Hoàng
(GDVN) - Năm 2014, đã có 1461 cuộc thanh kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ với 3034 doanh nghiệp được kiểm tra, nhiều khiếu nại của người lao động đã được xử lý.

Theo báo cáo chưa đầy đủ của 50 địa phương, ngành, chỉ riêng dịp Tuần Lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) đã có 1.461 cuộc thanh kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ với 3.034 doanh nghiệp được kiểm tra. Tổ chức thanh, kiểm tra từng ngành về ATVSLĐ được 754 cuộc với 2.085 doanh nghiệp, tổ chức thanh, kiểm tra phòng cháy chữa cháy được 1.624 cuộc với 2.558 doanh nghiệp được kiểm tra. Bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng tiến hành tự kiểm tra tại đơn vị với 1.0167 cuộc.

Các quy định an toàn lao động trên công trường đang được siết chặt.

Năm qua, các cấp công đoàn trong cả nước đã có nhiều biện pháp và giải pháp để thực hiện những mục tiêu đã đề ra, trong đó chủ yếu tập trung vào việc tham gia xây dựng, kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của công nhân, viên chức, lao động trong lĩnh vực an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, tích cực tham gia thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2011 – 2015; tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm Bảo hiểm lao động của công đoàn các cấp, đổi mới tổ chức, nâng cao năng lực nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động; nâng cao chất lượng công tác đào tạo kĩ sư Bảo hộ lao động, đào tạo tại chức cho cán bộ công đoàn; tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Bảo hộ lao động ở những ngành nghề, địa phương có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tổng kết của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 6 tháng đầu năm 2014: Theo báo cáo chưa đầy đủ của 63 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 06 tháng đầu năm 2014 toàn quốc đã xảy ra 280 vụ tai nạn lao động chết người, tính đến ngày 5/8/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhận được 81 biên bản điều tra (87 người chết). Trong 6 tháng đầu năm, hầu hết các vụ tai nạn lao động chết người hoặc làm 2 người bị thương nặng trở lên đều được đoàn điều tra tai nạn lao động đề nghị xử lý.

Ngoài việc yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện ngay các biện pháp khắc phục hậu quả nhằm phòng tránh tai nạn tái diễn và thực hiện các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật thì đoàn điều tra yêu cầu tiến hành xử lý hành chính và kiểm điểm những người có lỗi. Đối với một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết người có dấu hiệu tội phạm đang trong quá trình điều tra nên chưa có hình thức xử lý, có 1 vụ đã bị cơ quan công an ra quyết định khởi tố

Điển hình, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham gia với các cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng, góp ý nhiều văn bản quy phạm pháp luật như các Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi... Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật... liên quan đến công tác quản lý ATVSLĐ, an toàn máy, thiết bị.

Bên cạnh đó, các Liên đoàn lao động, Công đoàn ngành năm qua đã chủ động lập kế hoạch với các cơ quan quản lý nhà nước địa phương, ngành thực hiện tốt các chương trình phối hợp liên ngành về ATVSLĐ, bảo vệ môi trường, An toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm... trong phạm vi ngành, địa phương; tham gia góp ý các văn bản pháp luật về Bảo hiểm lao động; tham gia góp ý sửa đổi văn bản pháp luật.

Cùng với đó, phong trào quần chúng làm Bảo hiểm lao động được các cấp công đoàn quan hết sức quan tâm. Nhiều hoạt động đã mang lại hiệu quả thiết thực. Dưới sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động, các địa phương đã triển khai các cụm thi đua giữa Liên đoàn Lao động các tỉnh. Nhiều Liên đoàn Lao động, công đoàn tỉnh đã tổ chức các hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi, thi tìm hiểu ATVSLĐ - PCCN; tổ chức các hội thảo về nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên, các giải pháp ngăn ngừa và hạn chế tai nạn lao động.

Các địa phương đang tích cực triển khai nhiều cuộc tập huấn phòng chống tai nạn lao động.

Chỉ riêng dịp Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ - PCCN năm 2014, theo thống kê chưa đầy đủ, tại các Liên đoàn Lao động địa phương, Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn cơ sở đã tổ chức 543 cuộc thi tìm hiểu ATVSLĐ với 80.121 người tham gia; 16 cuộc thi ATVS giỏi cấp tỉnh và 386 cuộc thi cấp cơ sở với 7.328 thi sinh tham dự... tạo nên sức thu hút, tập hợp quần chúng quan tâm, theo dõi và tham gia hoạt động hưởng ứng.

Cũng trong năm 2014 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức 2 lớp tập huấn để bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ chuyên trách làm công tác ATVSLĐ ở các Công đoàn ngành Trung ương, Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Lớp tập huấn được đánh giá có chất lượng tốt. Đặc biệt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã giúp đỡ tập huấn về công tác ATVSLĐ cho hơn 20 cán bộ công đoàn nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Nhân tuần lễ Quốc gia năm 2014  riêng cấp Trung ương, Tổng Liên đoàn tổ chức in ấn và phát 66.000 tờ rơi, thăm hỏi 10 nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động; tổ chức Hội thảo Công đoàn với công tác ATVSLĐ và Phòng chống cháy nổ, nội dung cụ thể hướng theo chủ đề tuần lễ Quốc gia “Trách nhiệm của Công đoàn cơ sở trong việc tăng cường văn hoá an toàn và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc” đem lại kết quả tốt.

Công đoàn các cấp đã trực tiếp xử lý và hướng dẫn nhiều đơn thư khiếu nại, thắc mắc của người lao động.

Về công tác kiểm tra, giám sát, năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác ATVSLĐ cho một số Liên đoàn Lao động địa phương, Công đoàn ngành Trung ương với hàng chục cơ sở như với Liên đoàn Lao động Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Yên Bái, Lai Châu, Công đoàn ngành Cao su, Xây dựng... Đã tham gia các đoàn và chủ trì 1 đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động trong đó có chế độ về ATVSLĐ.

Theo báo cáo chưa đầy đủ của 50 địa phương, ngành, chỉ riêng dịp Tuần Lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN đã có 1.461 cuộc thanh kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ với 3.034 doanh nghiệp được kiểm tra. Tổ chức thanh, kiểm tra từng ngành về ATVSLĐ được 754 cuộc với 2.085 doanh nghiệp, tổ chức thanh, kiểm tra phòng cháy chữa cháy được 1.624 cuộc với 2.558 doanh nghiệp được kiểm tra. Bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng tiến hành tự kiểm tra tại đơn vị với 10.167 cuộc.

Cùng với đó, công đoàn các cấp đã trực tiếp xử lý và hướng dẫn nhiều đơn thư khiếu nại, thắc mắc của người lao động, các cơ quan về những vấn đề liên quan đến việc giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như việc công nhận tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động; vấn đề làm thêm giờ; vấn đề thời gian trực của một số ngành đặc thù... để bảo vệ quyền lợi, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động.

Thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động, nâng cao hiệu quả các hoạt động phong trào quần chúng làm công tác Bảo hiểm lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hướng dẫn xây dựng, đưa vào hoạt động 4 góc Bảo hiểm lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh của Ninh Bình và Tiền Giang và mở 2 lớp tập huấn cho giảng viên nguồn với 60 học viên của 20 tỉnh, thành có nhiều cơ sở sản xuất và đông người lao động. Từ số giảng viên nguồn này đã tổ chức được 10 lớp huấn luyện cho các giảng viên nguồn ở địa phương với trên 300 người; đồng thời hỗ trợ 1 hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp tỉnh.

Từ những kết quả trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang tiếp tục phối hợp cùng Liên đoàn Lao động các tỉnh, các ngành, tiếp tục đẩy mạnh phong chào phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ người lao động hiểu rõ và giữ được quyền lợi của mình trong mọi trường hợp.

Nguyễn Hoàng