Những hình ảnh vui giao thông thế giới (P2)

20/09/2012 11:51 Theo VNE
Giao thông giống như cuộc sống mà ở đó luôn chứa đựng những bất ngờ khó hiểu. Chẳng hạn như một chiếc xe rất tự nhiên đi vào công trường đang láng xi-măng.
"Quay lại chăng?".
Lỗi tại ai?
Khả năng của phương tiện chuyên chở đặc biệt.
Đề phòng kẻ trộm.
Chim kền kền: "Xin chào kẻ vượt tốc độ, chúng tôi đang đợi đây".
Theo VNE