Phát hiện hành vi tham nhũng trong nội bộ cơ quan còn yếu

23/12/2015 13:37 Ngọc Quang
(GDVN) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ rõ như vậy tại hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống tham nhũng vào chiều 22/12.

Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những yếu kém cần khắc phục. Đó là, một số nơi còn tổ chức sơ sài, chưa chủ động, chậm triển khai, chưa nắm hết quan điểm của ban chỉ đạo đối với công tác này.

Chất lượng dự thảo báo cáo tổng kết của một số bộ, ngành còn hạn chế, chưa sâu sắc, chưa đóng góp được những ý kiến về những sơ hở trong chính sách pháp luật để hoàn thiện thể chế, qua đó từng bước ngăn chặn tình trạng tham nhũng.

Việc phát hiện hành vi tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị còn yếu; lúng túng trong việc biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tổ chức có thành tích trong đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Việc tổ chức phòng chống tham nhũng ở một số địa phương chưa tốt. ảnh minh họa, Thời báo kinh tế.

Về nhiệm vụ công tác tổng kết của ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện đúng kế hoạch được giao. Các thành viên BCĐ tiếp tục kế hoạch kiểm tra 22 cơ quan còn lại.

Sau cuộc họp này, ban chỉ đạo có văn bản chỉ đạo các địa phương, bộ, ngành có dự thảo báo cáo tổng kết bảo đảm chất lượng và tiến độ; phân loại đánh giá mức độ hoàn thành báo cáo tổng kết, nêu biện pháp khắc phục cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu phải có tổng kết nghiêm túc từ cấp huyện, quận, sở, ngành đến cấp tỉnh, thành, bộ, ngành, không làm qua loa, chiếu lệ.

Tổng Thanh tra Chính phủ - ông Huỳnh Phong Tranh cho biết, tính đến ngày 20/12, đã có 36/57 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan tổ chức khác ở Trung ương hoàn thành gửi dự thảo báo cáo tổng kết về ban chỉ đạo qua Thanh tra Chính phủ (đạt 63,1%); có 35/63 tỉnh, thành phố hoàn thành gửi dự thảo báo cáo về ban chỉ đạo (đạt 55,5%).

Qua thảo luận, các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận, ban chỉ đạo của Chính phủ xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống tham nhũng rất bài bản, nghiêm túc.

Tuy nhiên, một số địa phương tổ chức thực hiện chưa triệt để, chỉ xây dựng kế hoạch tổng kết cấp tỉnh, mà lơ là việc triển khai tổng kết tại cấp quận, huyện, sở, ngành, có khi lại gắn việc tổng kết 10 năm thi hành luật với tổng kết cuối năm, có biểu hiệu “làm lướt” cho xong việc.

Vì vậy, ban chỉ đạo khẳng định, việc quán triệt nghiêm túc kế hoạch tổng kết là để khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tạo sự chuyển biến nhận thức trong xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân.

Ngọc Quang