Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

15/08/2019 14:40 Đỗ Thơm
(GDVN) - Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện cuộc vận động.

Ngày 15/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (Cuộc vận động) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019).

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trò chuyện với các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: tuyengiao.vn

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải;

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đại diện ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng 203 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động.

Sau 5 năm, toàn quân quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã đề ra nhiều nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, được cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng, thi đua thực hiện với quyết tâm, trách nhiệm chính trị cao.

Cuộc vận động đã khơi dậy và phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo to lớn và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; trở thành động lực to lớn cổ vũ toàn quân đoàn kết, phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, với những kết quả nổi bật.

Cuộc vận động góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị. Ảnh: vov.vn

Các phong trào, các mô hình: “Cơ quan 5 tốt”, “Chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “tự soi, tự sửa”, “Mỗi ngày làm một việc tốt”… được triển khai, nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Cuộc vận động đã trở thành động lực cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn quân ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới;

Đã khơi dậy, cổ vũ niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cơ quan tham mưu, nghiên cứu, các nhà khoa học và phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, có nhiều đóng góp cho các hoạt động quân sự, quốc phòng và sự phát triển của nền kinh tế quốc dân; đã nghiệm thu và đưa vào ứng dụng có hiệu quả 295 đề tài, 967 sáng kiến, 1.170 tài liệu; triển  khai 15 đề tài cấp quốc gia, chuyển tiếp 151 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, góp phần khẳng định trí tuệ, tài năng của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới...

Tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức khắc phục khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là 203 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn quân được tôn vinh trong hội nghị hôm nay.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Các tập thể được nhận bằng khen tại hội nghị. Ảnh: tuyengiao.vn

Việc nêu gương phải thường xuyên, liên tục, thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi, từ nhận thức tới hành động, từ việc lớn đến việc nhỏ, đặc biệt là nêu gương trong rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo đúng tinh thần “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; người có chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương làm trước, làm tốt... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tôn vinh, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt việc tốt”.

Tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Lương Cường đã trao bằng khen cho các điển hình tiên tiến.

Đỗ Thơm