Phó Chủ tịch phát ngôn sai làm Tổ trưởng giải quyết vụ Tiên Lãng

11/02/2012 21:34 Infonet
Cuộc họp triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng đã được tổ chức ngày hôm nay (11/2) với sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Dương Anh Điền.


Phó Chủ tịch phát ngôn sai làm Tổ trưởng giải quyết vụ Tiên Lãng

Phó chủ tịch UBND TP Đỗ Trung Thoại.

Hải Phòng triển khai nhanh kết luận của Thủ tướng?

Theo đó, TP Hải Phòng cũng đã thành lập tổ công tác để triển khai kết luận của Thủ tướng do Phó Chủ tịch UBND TP Đỗ Trung Thoại làm Tổ trưởng. Tổ công tác này chịu sự chỉ đạo trực tiếp của ông Dương Anh Điền.

Ông Thoại cũng là người đã đưa ra phát ngôn khẳng định "chính người dân tại địa phương Tiên Lãng đã bức xúc phá nhà ông Đoàn Văn Vươn..." gây xôn xao dư luận. Sau này, trước những chứng cứ và phản đối của nhiều tầng lớp người dân, ông Thoại có nói lại là do chưa nắm rõ thông tin từ cấp dưới báo cáo lên nên phát ngôn sai. Lần này Hải Phòng quyết định để ông Thoại làm tổ trưởng tổ công tác "giải quyết hậu quả" chắc cũng có ý muốn để ông Thoại có cơ hội bỏ công nhiệt tình chuộc lỗi vạ miệng (!)

UBND TP Hải Phòng cũng quyết định ngay chiều11-2, công bố việc đình chỉ công tác đối với ông Lê Văn Hiền - chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Văn Khanh - phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng.

Phó chủ tịch phát ngôn sai làm tổ trưởng giải quyết vụ cưỡng chế

Cổng thông tin điện tử Hải Phòng cho biết:

UBND thành phố đã giao các ngành năng thành phố và huyện Tiên Lãng: Tiến hành thực hiện thủ tục thu hồi các Quyết định thu hồi đất số 460/QĐ-UBND ngày 23/4/2008, số 461/QĐ-UBND ngày 7/4/2009, Quyết định cưỡng chế số 3307/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của UBND huyện Tiên Lãng; xem xét, triển khai các thủ tục cho ông Đoàn Văn Vươn tiếp tục sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2003; khẩn trương hoàn thành và công bố kết quả điều tra vụ án phá nhà coi đầm và vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ” để truy tố, xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo; rà soát đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất nói chung, diện tích đất bãi bồi ven sông, ven biển nói riêng trên địa bàn thành phố, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ đất này; tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm hành chính đối với các tập thể, cá nhân có liên quan vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng...

Thành phố tiến hành thành lập Tổ Công tác của thành phố dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND thành phố, ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng, các thành viên là giám đốc, thủ trưởng các Sở, ngành liên quan tham gia để tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời mời đại diện lãnh đạo các Ban Thành ủy, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Nông dân thành phố, Viện Kiểm sát thành phố, Tòa án nhân dân thành phố tham gia theo dõi, giám sát thực hiện.

Infonet