Tổng thống Nga Vladimir Putin quỳ gối dâng hoa tưởng niệm những chiến sĩ hy sinh.

Cả thế giới cần ghi nhớ về công lao của nhân dân Liên Xô, những cư dân trong vòng vây Leningrad (nay là Saint-Peterburg), và sự hy sinh tổn thất mà nhân dân đã gánh chịu để làm nên chiến thắng chung chống chủ nghĩa phát-xít. 

Đó là tuyên bố của Tổng thống LB Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp các cựu chiến binh của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ở Saint-Peterburg, nhân kỷ niệm 70 năm giải phóng hoàn toàn thành phố khỏi vòng phong tỏa của phát-xít Đức. 

Theo lời ông Putin, cần để mọi người ở Nga và nước ngoài đều nhớ về thảm kịch này, về lòng can đảm và chủ nghĩa anh hùng của nhân dân Liên Xô và người Leningrad. 

Ông nhấn mạnh rằng chúng ta “phải làm tất cả để không bao giờ tái diễn thảm kịch tương tự trong đời sống của các dân tộc trên thế giới”.

Đội quân phát-xít Đức đã vây hãm Leningrad - khi đó là một trong những thành phố lớn nhất ở châu Âu -, trong suốt 879 ngày đêm, từ 08 tháng Chín 1941 đến 27 tháng Giêng 1944. Trong thời gian cuộc bao vây, từ 2,5 triệu dân bị phong tỏa ở thành phố, đã có hơn 1 triệu người chết đói.

Theo Tiếng nói Nước Nga