Quân đội Việt Nam qua những hình ảnh đẹp (P14)

01/01/2012 17:09 Lê Mai (tổng hợp)
(GDVN) - Tổng hợp những hình ảnh đẹp về hoạt động huấn luyện, sinh hoạt và công tác của quân đội Việt Nam.
Lê Mai (tổng hợp)