Sau 3 tháng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt lợi nhuận 5,1 nghìn tỷ đồng

Mai Anh
(GDVN) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa thông báo kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2017, theo đó hầu hết các chỉ tiêu sản xuất đều hoàn thành vượt mức từ 4-16%.

Trong 3 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, đóng góp cho ngân sách Nhà nước 20,8 nghìn tỷ đồng

Cụ thể, PVN đã khai thác 3,93 triệu tấn dầu, vượt 4,5% kế hoạch quý I; sản lượng khai thác khí ước đạt 2,52 tỷ m3, vượt 5,7% kế hoạch.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn quý I ước đạt 117,1 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý I ước đạt 5,1 nghìn tỷ đồng.

Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của PVN đều hoàn thành vượt mức từ 4-16% kế hoạch quý I đề ra.

Giàn khoan khai thách mỏ Bạch Hổ - ảnh nguồn PVN

Công tác an toàn và duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra.

Công tác thông tin liên lạc được duy trì thông suốt, tất cả các đơn vị trong PVN đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường. Các dự án đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị thành viên được kiểm soát chặt chẽ.

Đề ra nhiệm vụ trong tháng 4 và quý II/2017, PVN cho biết sẽ chỉ đạo, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra thực hiện chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 phù hợp với tình hình thực tế của tập đoàn và từng đơn vị.

Bên cạnh đó, PVN sẽ kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí và triển khai công tác điều tra cơ bản trên biển Đông. Tiếp tục lựa chọn, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2017.

Kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển các mỏ/công trình đưa vào khai thác trong năm 2017 và sản lượng khai thác dầu khí năm 2017 theo đúng kế hoạch đề ra.

Kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí. Bám sát diễn biến giá dầu năm 2017 để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động của giá dầu từng thời điểm.

Tổ chức thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án đầu tư khởi công và hoàn thành trong năm 2017.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị để đảm bảo hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đề ra. Chấn chỉnh kỷ luật lao động và ý thức trách nhiệm trong toàn tập đoàn.

Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan (Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các bộ/ngành liên quan khác) trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển Đông.

Trong thời gian tới, PVN sẽ tập trung tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động đồng thời chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Mai Anh
Đang tải tin...