Sở Giáo dục kết luận hàng loạt sai phạm của Hiệu trưởng trường Nguyễn Du

20/08/2019 06:25 Hưng Long
(GDVN) - Hàng loạt sai phạm của Hiệu trưởng bị giáo viên tố cáo và Sở Giáo dục và Đào tạo đã có kết luận liên quan đến vụ việc.

Ngày 18/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 2463/KL-GDĐT-TTr đối với ông Huỳnh Thanh Phú – Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Du (phường 15, quận 10).

Ông Phú bị cô Nguyễn Yến Thanh – nguyên nhà giáo của trường Trung học phổ thông Nguyễn Du (đã đổi tên nhân vật) tố cáo 12 nội dung.

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du cho thuê đất công trái với quy định của pháp luật. (Ảnh: H.L)

Sở Giáo dục và Đào tạo đã kết luận có 2 nội dung tố cáo đúng, 1 nội dung tố cáo đúng 1 phần và 9 nội dung tố cáo sai.

Từ đó, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo trường Trung học phổ thông Nguyễn Du và các phòng, ban chuyên môn một số nội dung.

Hợp đồng nhân sự, cho thuê tài sản công trái luật và đi du lịch với tên gọi về nguồn

Đối với trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, tổ chức phân bổ các giáo viên thuộc biên chế nhà trường thực hiện đầy đủ tiết nghĩa vụ từ đầu năm 2019 – 2020 theo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

Thực hiện thỉnh giảng theo đúng Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ thỉnh giảng trong cơ sở giáo dục. Chấm dứt hợp đồng thỉnh giảng đối với các môn học chính khóa mà giáo viên thuộc biên chế nhà trường còn dạy thiếu tiết trong năm học 2019 – 2020.

Trường Nguyễn Du báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình nhân sự trong nhà trường, đề xuất hướng giải quyết đối với những trường hợp giáo viên dạy chưa đủ tiết nghĩa vụ theo quy định trong năm học 2019 – 2020.

Chấm dứt hợp đồng làm công tác chuyên môn mà chưa có văn bằng chứng chỉ chuyên môn hợp lệ, phân công công tác văn thư theo Thông tư của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

Trường Nguyễn Du phải thực hiện hoạt động cho thuê theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; có kế hoạch, lộ trình thực hiện việc thu hồi 2 kios đã cho Ủy ban nhân dân phường 15 (quận 10) mượn.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị trường Nguyễn Du rút kinh nghiệm trong việc không yêu cầu bà Nguyễn Yến Thanh (nguyên giáo viên của trường) làm đơn nghỉ phép trong tháng 06 và 07/2018 và chấm ngày công của bà Yến.

Trường Nguyễn Du phải nghiên cứu các văn bản để chỉ đạo thực hiện về ký kết hợp đồng lao động, phân công chuyên môn; trong việc cho Ủy ban nhân dân phường 15 mượn mà chưa được phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công theo quy định tại Nghị định của Chính phủ.

Sở Giáo dục cũng đề nghị trường thực hiện hồ sơ về du lịch của nhà trường với tên gọi “tổ chức tham quan hè” không đúng theo Quy chế chi tiêu nội bộ là “tham quan học tập về nguồn”.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị xử lý Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Tổ chức cán bộ xem xét vai trò, trách nhiệm ông Huỳnh Thanh Phú – Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Du và tham mưu lãnh đạo Sở xử lý theo quy định của pháp luật trong công tác quản lý của thủ trưởng đơn vị.


Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh xem thường chỉ đạo của Ủy ban

Trong quá trình điều hành, ông Phú đã phân công ông Nguyễn Tấn Cường chưa đúng với Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2016 – 2017.

Giáo viên thuộc biên chế nhà trường dạy không đủ tiết nghĩa vụ nhưng vẫn hợp đồng với giáo viên bên ngoài, không báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo tình hình giáo viên trong nhà trường để có sự điều chuyển phù hợp với tình hình nhà trường.

Ông Phú đã cho thuê cơ sở vật chất của đơn vị không theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định của Chính phủ; cho Ủy ban nhân dân phường 15 mượn mà chưa được phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công theo quy định tại Nghị định của Chính phủ.

Ông Huỳnh Thanh Phú quản lý nhân sự lỏng lẻo trong việc đồng ý cho bà Nguyễn Yến Thanh nghỉ phép nhưng không có đơn xin nghỉ theo quy định, không chấm ngày giờ công làm việc của bà Nguyễn Yến Thanh theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

Sở Giáo dục xác định Hiệu trưởng Phú ký hết hợp đồng, phân công công tác văn thư với ông Hà Bảo Tâm khi chưa có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn về văn thư.

Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác nhân sự của trường sau khi có báo cáo cụ thể tình hình giáo viên của trường Trung học phổ thông Nguyễn Du để có sự sắp xếp phù hợp với tình hình nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Phòng Kế hoạch tài chính hướng dẫn trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thực hiện việc quản lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

Hưng Long