Tân binh tăng thiết giáp quân khu Tân Cương lần đầu được nhả đạn

07/06/2012 06:00 Hồng Thủy (nguồn Quân giải phóng)
(GDVN) - Ngày 5/6 dưới chân đỉnh Côn Lôn lực lượng tăng thiết giáp quân khu Tân Cương, Trung Quốc triển khai hội thao kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng tân binh. Giai đoạn hiện nay quân đội Trung Quốc đặc biệt coi trọng việc nâng cao năng lực tác chiến thực tế cho lực lượng quân chủ lực các quân khu nên thường xuyên có diễn tập, kiểm tra bắn đạn thật. Các thao trường từ đông sang tây, từ nam chí bắc của các đơn vị chủ lực quân đội nước này trong tháng 4, tháng 5 vừa qua luôn luôn "đỏ lửa", giới truyền thông Trung Quốc cho rằng năng lực của các đơn vị sau diễn tập bắn đạn thật đã được nâng cao đáng kể.
Tân binh lực lượng tăng thiết giáp quân khu Tân Cương kiểm tra đạn pháo trước diễn tập
Cơ động ra thao trường
Giữa hoang mạc, tân binh tăng thiết giáp Tân Cương lần đầu tiên nhả đạn
Hỏa lực tăng thiết giáp quân khu Tân Cương
Cơ động tác chiến giữa thao trường trống trải
Xe tăng quân khu Tân Cương thao diễn trên địa hình hoang mạc
Cơ động tác chiến giữa hoang mạc
Khói đạn còn vương lại trên nòng pháo
Những tân binh hoàn thành nhiệm vụ được khen thưởng ngay trên thao trường
Những tân binh lực lượng tăng thiết giáp quân khu Tân Cương được khen thưởng
Hồng Thủy (nguồn Quân giải phóng)