Thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát về phòng chống tham nhũng

18/07/2013 09:05 Hoàng Lực (Tổng hợp)
(GDVN) - Ngày 17.7, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng họp phiên thứ ba về tình hình công tác phòng chống tham nhũng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp. Tạo phiên họp Ban Chỉ đạo đề ra là thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp.

Ngày 17/7 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Cuộc họp nhằm kiểm điểm, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm; cho ý kiến triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; ý kiến chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm.


Thanh tra Chính phủ cho biết đã có 24 Bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 4 tổ chức chính trị xã hội, 8 cơ quan, tổ chức Trung ương, 56 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 14 tập đoàn kinh tế Nhà nước, Tổng Công ty 91 báo cáo việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2012; hơn 370.000 người được công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi thường xuyên công tác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng


Ngành thanh tra đã tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tập trung vào các lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng ngân sách… Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 12.225 tỷ đồng, 452 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 4.934 tỷ đồng và hơn 400 ha đất, xử phạt vi phạm hành chính 252 tỷ đồng…

Còn theo báo cáo của Viện KSND tối cao, đến hết tháng 5.2013, các cơ quan tố tụng đã khởi tố 116 vụ/266 bị can về tội danh tham nhũng, so với cùng kỳ năm 2012 giảm 15 vụ nhưng lại tăng 34 bị can. Viện KSND các cấp đã truy tố 138 vụ/366 bị can về tội danh tham nhũng. Tòa án các cấp đã xét xử theo thủ tục sơ thẩm 100 vụ/196 bị cáo về tội danh tham nhũng.

Tại phiên họp, các ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo đều nhất trí tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, trong đó tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tập trung tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Kết luận hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; triển khai đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Cũng tại phiên họp Ban Chỉ đạo Phòng chống Tham nhũng Trung ương cho rằng công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn gặp không ít hạn chế như việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tại nhiều cơ quan đơn vị vẫn còn mang tính hình thức; Việc sửa đổi bổ sung một số quy định pháp luật về các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như luân chuyển cán bộ, xử lý trách nhiệm người đứng đầu còn chậm; Việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng tại các cơ quan đơn vị, tổ chức còn yếu. Báo cáo của Bộ Công an cho biết trong 6 tháng đầu năm có 13 tỉnh không phát hiện khởi tố được vụ án tham nhũng nào; việc xử lý các vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp chậm, kéo dài...

Một trong những giải pháp quan trọng về phòng chống tham nhũng trong 6 tháng cuối năm được Ban Chỉ đạo đề ra là thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện hạn chế, yếu kém trong hoạt động thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan chức năng; những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, trước mắt là những vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Cũng trong phiên họp thứ ba, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa 8 vụ án và 2 vụ việc về kinh tế có dấu hiệu tham nhũng, phức tạp, dư luận quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc. Đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng cần sớm đưa ra xét xử một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm như: vụ án Vũ Quốc Hảo và đồng phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (giai đoạn 1) tại Công ty cho thuê tài chính II, vụ án Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản...


Hoàng Lực (Tổng hợp)