Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng

15/02/2015 06:09 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng, Ủy ban Dân tộc.

Tại Quyết định số 233/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Tí, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Bình Thuận giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ông Huỳnh Văn Tí - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Ảnh: TTBC.

Cũng tại Quyết định số 234/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Nam Định giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Phạm Hồng Hà giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ảnh: Cổng điện tử Nam Định.

Theo đó, tại Quyết định số 232/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Ngọc Quang