Tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016 từ 1/6

25/05/2016 12:44 Mai Anh
(GDVN) - Với chủ đề “Vì một Hành tinh xanh” Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016 hướng đến mục tiêu tuyên truyền bảo vệ môi trường biển để có hành tinh lành mạnh.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016 có chủ đề “Vì một Hành tinh xanh” và thông điệp “Healthy oceans, healthy planet” (Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh).

Bộ Thông tin và truyền thông đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016 - Ảnh: H. Lực (ảnh chụp tại Đảo Cát Bà - Hải Phòng)

Để đẩy mạnh tuyên truyền sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016, Bộ Thông tin và truyền thông đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về vị trí tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đặc biệt chú trọng tuyên truyền về tầm quan trọng của đại dương với cuộc sống, sức khỏe của con người, sự cấp bách cần hành động để bảo vệ đại dương, tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại.

Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về trách nhiệm, năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Qua đó có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên thiên nhiên biển, hải đảo cho sự phát triển bền vững của đất nước, bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo của tổ quốc.

Bộ Thông tin và truyền thông cũng đề nghị các cơ quan báo chí ưu tiên dành thời lượng thích hợp phản ánh hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016.

Đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, tuyên truyền thường xuyên về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam.

Đối với sở thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố Bộ Thông tin và truyền thông yêu cầu phải chủ động phối hợp với sở tài nguyên và môi trường các địa phương chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016 trên hệ thống báo chí địa phương và hệ thống thông tin cơ sở.

Phối hợp với Ban tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền xuống tận đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, khu dân cư…

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu sở thông tin và truyền thông các tỉnh phải chỉ đạo phòng văn hóa – thông tin xây dựng kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016 bằng hình thức loa lưu động, treo băng rôn, pano, phát tờ rơi…

Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ, Ngành Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông đề nghị tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị có những hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý có những hành động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016.

Thời gian tổ chức sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 8/6/2016.

Mai Anh