TQ sắp cho bay thử tiếp máy bay vận tải Y-20, có thể biên chế năm 2016

Đông Bình
(GDVN) - Máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 mới số hiệu 2000X có khả năng sẽ bay thử vào thời gian tới, theo chu kỳ bay thử thì Y-20 sẽ trang bị vào năm 2016.

Máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 thứ hai do truyền thông Trung Quốc tiết lộ.

Gần đây trên mạng xuất hiện video về các hình ảnh được cho là của chiếc máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 thứ hai. Trên hiện trường ngoài một chiếc máy bay Y-20 sơn màu vàng, còn có nhiều máy bay ném bom H-6, máy bay chiến đấu Phi Báo đậu trên sân đỗ.

Có nguồn tin cho biết, một chiếc máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 mới số hiệu 2000X đã bắt đầu tiến hành kiểm tra trên mặt đất, có triển vọng tiến hành bay thử lần đầu tiên trong thời gian tới, sau khi hoàn thành bay thử lần đầu tiên, sẽ cùng tiến hành bay thử định hình với máy bay nguyên mẫu số hiệu 20001 đã bay thử trước đó.

Căn cứ vào thống kê của các tài liệu công khai, trong tình hình đưa vào 5 chiếc máy bay thử nghiệm, chu kỳ bay thử thông thường của máy bay tiêm kích cần thời gian 7 năm; trong khi đó đối với máy bay vận tải cỡ lớn, số tượng máy thử nghiệm tương dương, chu kỳ bay thử thường cần 2-3 năm, tức là, lô máy bay vận tải Y-20 đầu tiên sẽ bàn giao cho quân đội vào khoảng năm 2016.

Có phân tích cho rằng, máy bay vận tải Y-20 cơ bản sẽ sản xuất 6 máy bay nguyên mẫu, ngoài một chiếc dùng để kiểm tra cường độ, 5 chiếc máy bay khác sẽ bàn giao trước cuối năm 2014.

Máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 đầu tiên

Ngày 26 tháng 1 năm nay, Trung Quốc đã cho bay thử lần đầu tiên đối với máy bay vận tải cỡ lớn Y-20, đánh dấu Trung Quốc trở thành quốc gia thứ tư có thể nghiên cứu chế tạo máy bay vận tải quân dụng cỡ lớn lớp 200 tấn, sau Mỹ, Nga và Ukraine, cũng có nghĩa là Không quân Trung Quốc chính thức trở thành "không quân chiến lược".

Máy bay Y-20 số hiệu 20001, thực hiện nhiệm vụ bay thử lần đầu tiên vào ngày 26 tháng 1, hiện đã được đánh số là 781, tiến hành bay thử định hình ở Viện bay thử Trung Quốc.

Theo dự đoán, ít nhất sẽ có 3-5 máy bay nguyên mẫu Y-20 được dùng để tiến hành bay thử định hình, nhưng đối với Trung Quốc, nước chưa có kinh nghiệm nghiên cứu chế tạo máy bay vận tải cỡ lớn, việc bay thử, kiểm tra hệ thống và thiết bị điện tử hàng không của máy bay vận tải cỡ lớn (hiện ngày càng phức tạp) cần có thời gian để hoàn thành.

Theo báo Trung Quốc, máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 áp dụng bố cục thông thường, trọng lượng cất cánh tối đa là 200 tấn, có độ tin cậy và độ an toàn cao. Như vậy, Y-20 là máy bay lớn nhất do Trung Quốc nghiên cứu chế tạo, "đánh dấu Trung Quốc bước vào hàng ngũ máy bay lớn thế giới".

Máy bay Y-20 dài khoảng 50 m, trong tương lai, trong lĩnh vực vận tải, thậm chí có thể là lĩnh vực hàng không khác, đều có triển vọng tương đối lớn.

Máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 Trung Quốc bay thử (ảnh tư liệu)
Đông Bình
Đang tải tin...