Trung Quốc công bố kế hoạch hành động quốc gia về Nhân quyền

12/06/2012 06:30 Hồng Thủy (nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Mỹ và Trung Quốc thường xuyên ra các báo cáo về nhân quyền nhằm chỉ trích lẫn nhau. Nhân quyền cũng là một vấn đề nhạy cảm và thường được phía Mỹ đặt lên bàn đàm phán trong các diễn đàn đối thoại, hợp tác song phương với Trung Quốc
Tân Hoa Xã ngày 11/6 đưa tin, Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành Kế hoạch hành động Nhân quyền quốc gia giai đoạn 2012-2015. Đây lầ lần thứ 2 Trung Quốc ban hành một bản quy hoạch quốc gia với chủ đề là nhân quyền, một vấn đề lâu nay vốn được coi là khá nhạy cảm.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc, ông Vương Thần tham dự một buổi tọa đàm về nhân quyền tại Bắc Kinh

Để thúc đẩy sự nghiệp nhân quyền ở Trung Quốc phát triển toàn diện, bản kế hoạch này đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các biện pháp cụ thể để phát triển các mục tiêu về nhân quyền ở Trung Quốc trong khoảng thời gian 4 năm tới.


Ngoài lời nói đầu, bản kế hoạch hành động nhân quyền này của Trung Quốc nêu bật quyền lợi về kinh tế, xã hội và văn hóa, quyền lợi công dân và quyền lợi chính trị của mỗi công dân Trung Quốc.

Đồng thời còn đề cập cụ thể về quyền lợi của nhóm dân tộc ít người, phụ nữ, trẻ em, người già và  người khuyết tật.


Bắc Kinh cũng cam kết thực hiện các điều ước về nhân quyền quốc tế, nhân quyền trong giáo dục, thúc đẩy giao lưu, hợp tác và thực hiện nhân quyền.


Theo như bản kế hoạch hành động này, vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc sẽ trở thành một bộ phận của kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội lần thứ 12 nhằm giải quyết những vấn đề về nhân quyền đang đặt ra, ứng phó với các thách thức mới.


Mỹ và Trung Quốc thường xuyên ra các báo cáo về nhân quyền nhằm chỉ trích lẫn nhau. Nhân quyền cũng là một vấn đề nhạy cảm và thường được phía Mỹ đặt lên bàn đàm phán trong các diễn đàn đối thoại, hợp tác song phương với Trung Quốc.

Hồng Thủy (nguồn Tân Hoa Xã)